SPECIALITEITEN VAN HET KANTOOR

THALES conseille les entreprises, les institutions publiques et privées, ainsi que les particuliers dans tous les domaines juridiques importants et assure la défense de leurs intérêts devant les instances judiciaires et administratives belges et européennes, ainsi que dans le cadre des modes alternatifs de règlement des litiges. maines juridiques importants et assure la défense de leurs intérêts devant les instances judiciaires et administratives belges et européennes, ainsi que dans le cadre des modes.

Onze advocaten adviseren ondernemingen, hun zaakvoerders en aandeelhouders, maar ook particulieren, in alle fiscale domeinen, in een nationale en internationale context. Ze verdedigen ze ook in geval van geschillen, in het stadium van administratieve en gerechtelijke geschillen.

Onze advocaten adviseren families over de structurering en fiscale optimalisatie van hun bedrijfs-, financieel- en vastgoedvermogen. Zij staan hen bij vermogensplanning en -overdracht bij met het oog op het beperken van erfrechten, ook in een transnationale context.

Thales adviseert en staat nationale en internationale cliënten bij op het gebied van het ondernemingsrecht en in het kader van fusies en overnames. Onze advocaten werken nauw samen met de departementen fiscaal recht en sociaal recht om alle juridische vraagstukken en vragen waarmee een onderneming tijdens haar bestaan geconfronteerd wordt, volledig en integraal te behandelen.

Onze Sociale Afdeling adviseert zowel bedrijven als particulieren op de zeer uiteenlopende gebieden van het arbeids- en socialezekerheidsrecht.

Intellectuele eigendom is een essentieel onderdeel van de activa van een bedrijf. Het kan het in staat stellen een identiteit te verwerven en te ontwikkelen die het onderscheidt van concurrenten, of zelfs het voordeel van technologische exclusiviteit geeft. 

Ons team begeleidt bedrijven bij hun strategische keuzes met betrekking tot het opzetten van hun commerciële organisatie en hun distributienetwerk, rekening houdend met de specifieke reglementaire beperkingen rond de marketing van hun producten en diensten.

Onze advocaten hebben een erkende expertise in vastgoedzaken. Zij adviseren projectontwikkelaars, investeerders en particulieren bij vastgoedtransacties en geschillen.

NL