Vermogensplanning

Onze advocaten adviseren families over de structurering en fiscale optimalisatie van hun bedrijfs-, financieel- en vastgoedvermogen. Zij staan hen bij vermogensplanning en -overdracht bij met het oog op het beperken van erfrechten, ook in een transnationale context.

  • Financiële giften
  • Erfopvolging
  • Patrimoniumvennootschappen
  • Maatschappen
  • Stichtingen
  • Testamenten
  • Erfovereenkomsten
  • Huwelijks- en samenlevingscontracten
  • Buitengerechtelijke lastgevingen
  • Levensverzekeringen
thales avocats bruxelles

Onze advocaten

NL