PRIVACYBELEID

Bij Thales hechten we veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid legt uit welk type gegevens we verzamelen, waarom en hoe we deze verwerken en met wie we deze delen.

Ook wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens, maar ook hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe u een klacht kunt indienen.

Voor zover u als klant verplicht bent om ons persoonsgegevens van derden, zoals werknemers, zelfstandige medewerkers of andere contactpersonen, te verstrekken, vragen wij u hen op de hoogte te stellen van dit privacybeleid alvorens hun persoonsgegevens met ons te delen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De rechtspersoon die uw persoonsgegevens verwerkt, is afhankelijk van de advocaat waarmee u contact hebt opgenomen en is, naargelang:

 • Voor Thales Brussel: CVBA Thales Brussel.
 • Voor Thales Antwerpen: de advocaat die verantwoordelijk is voor uw zaak.
 • Voor Thales Namen: de advocaat die verantwoordelijk is voor uw zaak.

Op deze pagina kunt u de lijst van onze advocaten raadplegen. Alle details over deze rechtspersonen vindt u hier. ici.

Voor alle vragen over dit privacybeleid of de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen per post op het hieronder vermelde adres of per e-mail op het volgende adres: [email protected]. [email protected].

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT? OVER WELKE GEGEVENS GAAT HET?

 • Uw verzamelde gegevens kunnen voornamelijk worden gebruikt om u de gevraagde juridische diensten te verlenen, namelijk juridisch advies, bijstand in gerechtelijke of arbitrageprocedures, overeenkomsten, enz. ;
 • Uw verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om informatie met u uit te wisselen en uw vragen te beantwoorden (per post, e-mail, telefoon en anderszins) in het kader van onze juridische dienstverlening, namelijk het opvragen, ontvangen en bespreken van uw instructies, u op de hoogte te houden van de status van uw dossier, de nodige stappen te ondernemen bij derden, autoriteiten of anderen;
 • Uw verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om te voldoen aan de verplichtingen die op ons rusten, zoals onze verplichtingen onder de antiwitwaswet;
 • Uw verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om u via onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze seminaries op de hoogte te houden van recent juridisch nieuws of bepaald nieuws met betrekking tot uw activiteiten, om de informatie die we hebben ontvangen te gebruiken om onze database up-to-date te houden. om u beter te begrijpen en om onze mailings en ons serviceaanbod te verbeteren.

WAT ZIJN DE RECHTSGRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Als u onze klant bent, is onze verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat u met ons bent aangegaan met betrekking tot de levering van juridische diensten door Thales.

Thales verwerkt uw persoonsgegevens ook in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld de wettelijke bepalingen die haar worden opgelegd door de antiwitwaswet.

Bent u een werknemer of zelfstandige medewerker van een van onze opdrachtgevers en heeft onze opdrachtgever u als contactpersoon aangesteld, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van zowel onze opdrachtgever als het onze om contact met u op te nemen in verband met de levering van onze juridische diensten.

Bent u een contactpersoon van onze opdrachtgever en hebben wij uw persoonsgegevens verkregen via onze opdrachtgever, bijvoorbeeld omdat u een deskundige, leverancier, accountant bent of omdat u op een of andere manier samenwerkt met onze klant, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van zowel onze klant als dat van ons om de organisatie van onze dienstverlening ten aanzien van onze klant te verbeteren.

Voor zover wij uw persoonsgegevens hebben verkregen om u juridische diensten te verlenen, zijn wij van mening dat het ook in het legitieme belang van Thales is om uw persoonsgegevens te verwerken om u onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze seminars te sturen. Zo houden we u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en alle relevante informatie over Thales, zoals haar werkwijze, nieuwe medewerkers, rechtsgebieden, etc. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden door onderaan elke nieuwsbrief of uitnodiging op 'uitschrijven' te klikken. In dat geval zullen we u van onze mailinglijst verwijderen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 1. naam, voornaam, beroep, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, rechtsvorm, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer en fax,
 2. nationaliteit, identiteitskaart, rijksregisternummer, btw-nummer, bankgegevens, ondernemingsnummer,
 3. taalvoorkeur, specifieke interesses, lidmaatschappen, activiteitensector, enz.,
 4. gegevens over het dossier of de onderneming: de gegevens over het dossier kunnen gegevens bevatten die betrekking hebben op natuurlijke personen.

 

Deze persoonsgegevens worden niet in een aparte database verwerkt. Deze persoonsgegevens maken deel uit van bestanden die in ons systeem worden verwerkt.

Het verzamelen van sommige van uw persoonsgegevens kan voortvloeien uit een wettelijke verplichting en/of noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst met Thales. Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens kan ertoe leiden dat de overeenkomst met Thales niet wordt afgesloten of dat Thales zijn juridische diensten niet kan verlenen.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

De leden van uw advocatenkantoor hebben toegang tot uw dossier zodat zij het indien nodig kunnen behandelen.

Wanneer het beheer van uw dossier het vereist, kan de advocaat de informatie van uw dossier ook delen met andere advocaten en actoren uit de justitiële wereld.

Wanneer de behandeling van uw dossier een (procedurele) handeling vereist buiten België, maar binnen de Europese Unie (EU) en op voorwaarde dat u en uw advocaat hiermee instemmen, kan de door uw advocaat over u verzamelde informatie worden gedeeld met gerechtelijke actoren uit andere EU-landen.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking en uitwisseling van uw gegevens te geven of in te trekken.

 • Als u vandaag uw toestemming geeft voor het verzamelen van uw gegevens en de verwerking ervan in uw dossier, kunt u uw toestemming later altijd intrekken. In dit geval zal uw advocaat u uitleggen hoe uw gegevens uit uw dossier worden verwijderd. Het is echter mogelijk dat niet alle gegevens (mogen) worden verwijderd, in het bijzonder gegevens die (kunnen) worden gebruikt om de nodige juridische maatregelen te nemen of om uw rechten te verdedigen in de rechtbank.
 • U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de doeleinden van de verwerking van uw gegevens waarvoor uw gegevens worden verwerkt en over de personen die toegang hebben tot uw gegevens. Uw advocaat zal u vertellen wie bij de behandeling van uw zaak betrokken zal zijn en wie er toegang toe heeft.
 • U heeft het recht om te vragen welke informatie over u is opgeslagen en – indien nodig wanneer bepaalde informatie onjuist is – om dit te corrigeren.
 • U heeft het recht om (bepaalde) verwerkte en opgeslagen informatie over u te ontvangen in een draagbaar en leesbaar formaat.
 • Uw advocaat die rechtstreeks uw gegevens verzamelt, is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.
 • Uw advocaat heeft de plicht ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en opgeslagen en om u onmiddellijk te informeren als de beveiliging van uw gegevens wordt geschonden of als uw gegevens verloren gaan.
 • Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw advocaat of de Privacycommissie: Drukkersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. : 02 274 48 00 ou [email protected]>.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

I. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de wettelijke opdracht die u ons toevertrouwt

Wij verwerken uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de wettelijke taak die u ons heeft toevertrouwd te vervullen. Wanneer onze contractuele relatie eindigt, bewaren we deze persoonsgegevens zolang als vereist door onze fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten.

II. Verwerking van persoonsgegevens voor 'direct marketing'-doeleinden

We zullen uw persoonsgegevens blijven verwerken om u via Thales-nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen op de hoogte te houden van het laatste juridische nieuws dat relevant is voor uw bedrijf, zolang u geen bezwaar maakt tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. Als dat het geval is, zullen we u onmiddellijk van onze mailinglijst verwijderen. Dit heeft op geen enkele manier invloed op de verwerking door Thales van uw persoonsgegevens ten behoeve van onze juridische dienstverlening.

NL