Joris Dierckxsens

- Associate

Joris is sinds 1991 advocaat aan de Balie te Antwerpen.
Hij adviseert bij het onderhandelen en opstellen van contracten en alle aspecten die daarmee verband houden.
Hij behandelt geschillen van contractuele en commerciële aard.

Specialiteiten

Distributie en verbruik
Hij heeft een ruime ervaring inzake huurrecht (woon- en handelshuur, …), onroerend goed (koop/verkoop, vastgoedcontracten, aannemings- en bouwrecht, …), verkeers- en aansprakelijkheidsrecht (materiële- en lichamelijke schade bij ongevallen, betwistingen ivm aansprakelijkheid, vorderingen tot betaling van schadevergoeding, …), alsook invorderingen en facturatiebetwistingen.

Opleiding

Licentiaat in de Rechten - (KUL) 1990
Certificat Techniques du Commerce International, Faculté de Droit, Montpellier, 1991

Talen

Frans, Nederlands en Engels
NL