Christophe Vangeel

- Partner

Sinds 2000 is Christophe ingeschreven bij te Balie te ANTWERPEN.
Hij is dé referentie in het onderwijsrecht en staat zowel studenten, onderwijzers als instellingen bij in alle aspecten die met onderwijs in de meest brede zin te maken hebben. Zo bouwde hij een uitzonderlijke ervaring op in studiebetwistingen en tuchtdossiers, maar ook benoemingen, evaluaties, aanbestedingen,  etc.. behoren tot zijn expertise.

Specialiteiten

Vermogensplanning
Christophe ontwikkelde tevens een ruime expertise inzake onroerende goederen. Deze materie omvat o.m. de koop-verkoop van onroerende goederen, brouwerijcontracten, huurkwesties, problemen met vergunningen en met name talrijke geschillen inzake appartementsmede-eigendom.
Tot slot behandelt hij complexe geschillen van persoonlijke, maritieme, contractuele en commerciële aard.
Hij engageert zich graag binnen en buiten de Balie en was Voorzitter van de Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen alsook lid van de Raad van de Orde van advocaten te Antwerpen. Tevens was hij lid van de Algemene Vergadering bij de Orde van Vlaamse Balies.

Opleiding

Licentiaat in de rechten, Cum Laude - (RUG) 2000,
Post Universitaire Cyclus :”Privaatrecht in de reële en de virtuele wereld” - UGent
D.E.S. “Droit de l’environnement  et droit immobilier public” - FUSL
Technologie & Recht – KUL

Law, Cognitive Technologies & Artificial Intelligence - Brussels School of Competition

Talen

Frans, Nederlands, Engels en Duits
NL