Privacybeleid 

Thales hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom en hoe we deze verwerken en met wie wij deze delen. Er wordt ook uitgelegd welke rechten u hebt in verband met uw persoonsgegevens evenals hoe ons te contacteren of een klacht te formuleren. Voor zover u als cliënt aan ons persoonsgegevens zou bezorgen van derde partijen, zoals bijvoorbeeld werknemers, zelfstandige medewerkers of andere contacten, vragen wij u om hen dit privacy beleid mee te delen vooraleer hun persoonsgegevens met ons te delen. 

WIE IS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De juridische entiteit die uw persoonsgegevens verwerkt hangt af van de advocaat tot wie u zich richt en is naargelang het geval :

 • Voor Thales Brussel : CVBA Thales Brussels
 • Voor Thales Antwerpen : de advocaat die uw dossier behandelt. U kunt de lijst van onze advocaten op deze pagina raadplegen
 • Voor Thales Namen : de advocaat die uw dossier behandelt. U kunt de lijst van onze advocaten op deze pagina raadplegen

De volledige gegevens van deze juridische entiteiten vindt u hier terug.

Voor alle vragen die u zou hebben betreffende dit privacy beleid of om uw rechten betreffende uw persoonsgegevens uit te oefenen, kan u ons contacteren via gewone post op het hiervoor vermelde adres of op het volgende e-mailadres: privacy@thales.be.

 Waarom worden deze gegevens verwerkt? Om welke gegevens gaat het?

 • Uw verzamelde gegevens kunnen vooral gebruikt worden om de door u gevraagde juridische diensten te verlenen, dit is juridisch advies, bijstand in procedures of arbitrage, overeenkomsten, enz.;
 • Uw verzamelde gegevens kunnen ook gebruikt worden om informatie met u uit te wisselen en te antwoorden op uw vragen (via post, e-mail, telefoon en dergelijke) betreffende onze juridische dienstverlening, dit is het vragen, ontvangen en bespreken van uw opdracht, u op de hoogte houden over de stand van uw dossier, het ondernemen van noodzakelijke stappen ten aanzien van derde partijen, overheden en anderen,
 • Uw verzamelde gegevens kunnen ook gebruikt worden om te voldoen aan onze juridische verplichtingen zoals bijvoorbeeld onze verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving,
 • Uw verzamelde gegevens kunnen ook gebruikt worden om u via onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze seminaries op de hoogte te houden omtrent het meest recente juridische nieuws of bepaalde nieuwigheden die relevant zijn voor uw activiteiten, om onze databank actueel te houden, om de informatie die wij van u ontvingen te gebruiken om u beter te begrijpen en onze mailings en aangeboden diensten te verbeteren.

WAT IS DE WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Indien u een cliënt bent, dan is de verwerking van uw persoonsgegevens door ons noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons gesloten hebt inzake juridische dienstverlening door Thales.

Thales verwerkt uw persoonsgegevens ook om haar wettelijke verplichtingen na te komen zoals bijvoorbeeld de wettelijke verplichtingen die worden opgelegd door de antiwitwaswetgeving.

Indien u een werknemer of een zelfstandige medewerker van onze cliënt bent en onze cliënt heeft u als haar contactpersoon aangeduid, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van onze cliënt en onszelf om met u contact te hebben in het kader van onze juridische dienstverlening.

Indien u een contact van onze cliënt bent en wij hebben uw persoonsgegevens van onze cliënt ontvangen bijvoorbeeld omdat u een deskundige bent, een leverancier, een accountant of omdat u met onze cliënt op een of andere wijze samenwerkt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens evenzeer op basis van het gerechtvaardigd belang van onze cliënt en onszelf om onze juridische dienstverlening aan onze cliënt beter te organiseren.

 Aangezien we uw persoonsgegevens ontvangen hebben om u juridische diensten te verlenen, zijn wij van mening dat het ook in Thales’s gerechtvaardigd belang is om uw persoonsgegevens te verwerken om u onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze seminaries toe te sturen. Zo houden wij u op de hoogte van de meest recente juridische ontwikkelingen evenals van alle relevante informatie over Thales zelf, zoals bijvoorbeeld haar werkwijze, nieuwe medewerkers, domeinen van juridische diensten en dergelijke meer. U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op ieder ogenblik en gratis door ‘unsubscribe’ aan te klikken onderaan iedere nieuwsbrief of uitnodiging. Indien u dit doet, zullen wij u verwijderen van onze mailinglijst.

 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij verwerken volgende persoonsgegevens:

 1. naam, voornaam, beroep, naam van het bedrijf, adres van het bedrijf, juridische vorm, emailadres, (mobiele) telefoon en fax,
 2. nationaliteit, identiteitskaart, nationaal nummer, BTW-nummer, bankgegevens, ondernemingsnummer,
 3. voorkeurtaal, specifieke interesses, lidmaatschappen, sectoren, enz.,
 4. informatie met betrekking tot het dossier of de vennootschap: informatie betreffende het dossier kan persoonsgegevens van andere natuurlijke personen omvatten.

Dergelijke persoonsgegevens worden door ons niet in een afzonderlijk bestand verwerkt. Deze persoonsgegevens zijn onderdeel van de dossiers die in ons systeemworden verwerkt.

Het verstrekken van bepaalde van uw persoonsgegevens kan een wettelijke vereiste zijn en/of een noodzakelijke vereiste om een overeenkomst met Thales te kunnen sluiten. Het niet verstrekken daarvan kan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst tot stand kan komen met Thales of dat Thales niet in de mogelijkheid zal zijn om u haar juridische diensten te leveren.

 Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De leden van het kantoor van uw advocaat hebben toegang tot uw dossier zodat zij uw dit, indien nodig, kunnen behandelen.

Als de behandeling van uw dossier dit vereist, kan de advocaat gegevens in uw dossier ook delen met andere advocaten en actoren van de gerechtelijke wereld.

Als de behandeling van uw dossier een (procedurele) actie buiten België, maar binnen de Europese Unie (EU) vergt, en als u en uw advocaat het daarmee eens zijn, kunnen de gegevens die u aanbelangen en die door uw advocaat zijn verzameld, gedeeld worden met juridische actoren uit andere EU-landen.

Wat zijn uw rechten ?

 • U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking en uitwisseling van uw gegevens te geven of in te trekken.
 • Als u vandaag toestemming geeft om uw gegevens te verstrekken en in uw dossier te verwerken, kunt u deze toestemming later nog steeds intrekken. In dat geval legt uw advocaat u uit hoe uw gegevens uit uw dossier worden verwijderd. Het blijft echter mogelijk dat niet alle gegevens verwijderd (moeten) worden, met name de gegevens die gebruikt (kunnen) worden om juridische stappen te ondernemen of uw rechten te verdedigen in een rechtszaak.
 • U heeft het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en wie toegang heeft tot uw gegevens. Uw advocaat zal u vertellen wie betrokken worden bij de verwerking/behandeling van uw dossier en wie toegang heeft tot uw dossier.
 • U heeft het recht om te vragen welke informatie van u werd geregistreerd en om – indien nodig, wanneer bepaalde informatie niet correct is – die informatie aan te passen.
 • U heeft het recht om (bepaalde) verwerkte en opgeslagen informatie over u te ontvangen in een draagbaar en leesbaar formaat.
 • Uw advocaat die uw gegevens rechtstreeks verzamelt, is verantwoordelijk voor deze gegevens.
 • Uw advocaat heeft de plicht ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en bewaard en om u onverwijld op de hoogte te stellen als de beveiliging van uw gegevens niet wordt gerespecteerd of in geval van verlies van uw gegevens.
 • Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met uw advocaat of de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, Tel. : 02/274 48 00 of commissie@privacycommission.be

 HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? 

I/Verwerking van persoonsgegevens met het oog op het verlenen van de juridische diensten

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang als nodig voor het verlenen van de juridische diensten door u gevraagd. Wanneer onze contractuele relatie is beëindigd, zullen wij deze persoonsgegevens verwerken zolang als nodig voor fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke verplichtingen.

II/Verwerking van uw persoonsgegevens voor ‘directe marketing’ doeleinden

Wij willen uw persoonsgegevens verwerken teneinde u op de hoogte te houden van juridisch nieuws of bepaalde nieuwigheden relevant voor uw activiteiten en dit via Thales nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen tot op het ogenblik dat u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. In dergelijk geval zullen wij onmiddellijk uw persoonsgegevens van onze mailingslijsten verwijderen. Dergelijke verwijdering zal echter geen impact hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens door Thales voor het leveren van onze juridische diensten.