PARIS / BRUSSELS
IP / Media / Commercial / UE

Of Counsel

Tél:+32 (0)2 533 04 50 (Brussels)
Tél:+33 (0)1 45 61 38 00 (Paris)
linkedin-large

Beschrijving

Als organisch correspondent voor Thales Brussels richtte Olivia “Klimis Law” op in Parijs en Brussel, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, mediarecht en commerciële contracten.

Zij is ingeschreven tot de Balies van Parijs en Brussel (2005) en is vertegenwoordigster voor kunstenaars en auteurs. Ze werkte voordien bij Simont Braun (Brussel) en Allen & Overy (Parijs).

Olivia houdt zich voornamelijk bezig met het adviseren, onderhandelen en ontwikkelen van projecten in Frankrijk, België en internationaal, in de media- en consumptiegoederensector. Dankzij haar specifieke deskundigheid inzake Europees recht en internationale contracten heeft zij een grenzeloze visie op het beheer van dossiers verworven, die zij dagelijks ten dienste van haar cliënten stelt.

Zij is actief lid van verschillende internationale verenigingen van gespecialiseerde yoga-beoefenaars, yogalerares en medeoprichtster van IPYogis, een internationale gemeenschap van IP-advocaten die yoga beoefenen.

Voor meer informatie: www.klimis-law.eu

Onderwijs

Licentiaat in de rechten (ULB)
LLM in intellectuele eigendom (Queen Mary College, Londen)
Master in Audiovisueel Recht en Bestuur (La Sorbonne, Parijs)

Talen

Frans, Engels, Nederlands, Grieks