NAMEN
Tél:+32 (0) 81 22 21 81
Fax:+32 (0) 81 22 06 22

François DAVREUX, Licentiaat in de Rechten van de  Université Catholique de LOUVAIN , heeft de eed afgelegd op 3 september 1973.

Zijn voorkeurmateries zijn handelsrecht in het algemeen en bedrijfsrecht en collectieve procedures in het bijzonder, burgerlijk recht evenals mediarecht en persrecht.

Hij was gedurende zeven jaar lid van de Raad van de Orde en is Plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel te NAMEN sinds 1984.

Hij is eveneens lid van het redactiecomité van het Revue Régionale de Droit.

Opleiding

Licentiaat in de Rechten, UCL 1973

Talen

Frans, Nederlands

Publicaties

– Commission Droit et Vie des Affaires : LES CREANCIERS ET LE DROIT DE LA FAILLITE (1982)

– Commission Université Palais : Le point sur le droit des sûretés – Développements récents à propos de la clause de réserve de propriété, utilité du privilège du vendeur et position du fournisseur et prestataires de services. (CUP volume 41)