ANTWERPEN
Tél:+32 (0) 3 287 37 87
Fax:+32 (0) 3 287 37 96
linkedin-large
KBO 0824.743.983

Christophe VANGEEL streeft naar een benadering van het homo universalis – beginsel, wat betekent dat hij zich niet tot één specifieke materie wenst te beperken, maar daarentegen een zo omvattend mogelijke ontwikkeling beoogt van zijn juridische vaardigheden.

Dit belette echter niet dat hij de specialist is geworden in het onderwijsrecht. Hij staat zowel studenten, onderwijzers als instellingen bij in alle aspecten die met onderwijs in de meest brede zin te maken hebben. Zo bouwde hij een uitzonderlijke ervaring op in studiebetwistingen en tuchtdossiers, maar ook benoemingen, evaluaties, aanbestedingen,  etc.. behoren tot zijn expertise.

Verder stond hij doorheen de jaren zijn cliënten ook bij in alle transacties en aspecten m.b.t. onroerende goederen. Deze materie omvat o.m. de koop-verkoop van onroerende goederen, huurkwesties, problemen met vergunningen en met name talrijke geschillen inzake appartementsmede-eigendom.

Hierop aansluitend kan hij eveneens bogen op een interessante ervaring in het bouwrecht : hierin staan de redactie en analyse van aannemers -en architectencontracten, alsook aansprakelijkheidsprocedures centraal.

Tot slot behandelt hij geschillen van persoonlijke, maritieme, contractuele en commerciële aard en is hij bijzonder vertrouwd met de finesses van het administratief recht (milieu en stedebouw).

Sinds 2000 is Christophe VANGEEL ingeschreven bij te Balie te ANTWERPEN.

Opleiding

Licentiaat in de rechten, RUG 2000, Cum Laude

Post Universitaire Cyclus :”Privaatrecht in de reële en de virtuele wereld”

D.E.S. “Droit de l’environnement  et droit immobilier public” FUSL

Talen

Nederlands, Engels, Frans, Duits, Arabisch, Perzisch, Turks, Grieks

Functies

Voorzitter van de Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen

Lid van de Raad van de Orde van advocaten te Antwerpen