Een wetsvoorstel neergelegd door de regering op 14 december bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.