NEWSFLASH – THALES EMPLOYMENT : Het corona-ouderschapsverlof is een feit

Afgelopen zaterdag 2 mei werd er binnen de Ministerraad een akkoord bereikt betreffende het corona-ouderschapsverlof voor ouders die geen opvang kunnen vinden voor hun kinderen. Wie kan gebruik van maken van het corona-ouderschapsverlof? Het corona-ouderschapsverlof richt zich op (pleeg/adoptie)ouders die kinderen hebben die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt. Voor (pleeg/adoptie)ouders van een [...]

By |2020-05-04T16:02:34+01:0004/05/2020|Categories: Brussel, Employment|

NEWSFLASH – THALES EMPLOYMENT : Verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen

Het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020, met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, is een feit. Wat betekent dit concreet voor uw lopende procedures? Naar [...]

By |2020-04-14T12:34:04+01:0014/04/2020|Categories: Brussel, Employment|

NEWSFLASH – THALES EMPLOYMENT : Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van COVID-19

Uitkering tijdelijke werkloosheid ten gevolge van COVID-19 bedraagt zo’n 70% van het loon van uw werknemers. Wat met de resterende 30%? Na de nodige administratieve stappen te hebben ondernomen, zullen uw werknemers (weldra) een uitkering tijdelijke werkloosheid (wegens overmacht of wegens economische redenen) ontvangen. Deze uitkering is beperkt tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd [...]

By |2020-04-02T09:37:10+01:0002/04/2020|Categories: Brussel, Employment|

NEWSFLASH – THALES EMPLOYMENT : Téléwerkovereenkomsten

Een vergoeding voor thuiswerk toekennen, n.a.v. de dringende maatregelen genomen in het kader van COVID-19, maar wat met de bestaande “téléwerkovereenkomsten”? Zowel op fiscaal- als op sociaalrechtelijk vlak bestaat er eensgezindheid, dat de werkgever een vergoeding kan toekennen aan zijn werknemers (ongeacht de functie dewelke zij uitoefenen) die van thuis uit werken ten tijde van de huidige crisis. [...]

By |2020-03-27T12:59:48+01:0027/03/2020|Categories: Brussel, Employment|

Individueel uw werknemers aanmoedigen. Het kan!

Het staat de werkgever vrij zijn werknemer die grote inspanningen geleverd heeft, extra te belonen door middel van een individuele pensioentoezegging toe te kennen. We overlopen de voorwaarden en de gevolgen op sociaal en fiscaal vlak. 1.     Wettelijk kader en voorwaarden De individuele pensioentoezegging wordt hoofdzakelijk geregeld door de wet van 28 april 2003 betreffende de [...]

By |2017-12-21T20:59:37+01:0021/12/2017|Categories: Brussel, Employment|

Besparingen op RSZ-Bijdragen ingeval van kennelijk onredelijk ontslag

De CAO n° 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag voorziet in de toekenning van een forfaitaire burgerlijke boete alsmede een schadevergoeding binnen het kader van een kennelijk onredelijk ontslag. I.              DE CAO N° 109 Indien de werknemer de concrete redenen die tot zijn ontslag hebben geleid, aan zijn werkgever heeft gevraagd [...]

By |2017-09-21T17:29:26+01:0021/09/2017|Categories: Brussel, Employment|

NEWSFLASH – THALES EMPLOYMENT : Glijdende uuroosters

Van een gedoogbeleid naar een wettelijk verankerd systeem, het systeem van glijdende uurroosters is een feit.De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk ook gekend onder de wet Peeters trad in werking op 1 februari 2017 en voorziet een systeem van glijdende uurroosters. Wat houdt het systeem van glijdende uurroosters in?Bij het systeem van glijdende uurroosters kan de werknemer [...]

By |2017-06-14T12:38:31+01:0014/06/2017|Categories: Brussel, Employment|

Online seminarie (SocialEye) door Maïté Rowies (23/03/17)

  Maïté Rowies, advocaat gespecialiseerd in het sociaal recht, zal spreken op een Webinar (een online seminarie), georganiseerd door Kluwer op 23 maart 2017. Deze seminarie wordt georganiseerd door SocialEye en is gratis toegankelijk voor de abonnees. Deze seminarie zal in het thema staan van “het cafetariaplan”. Hieronder vindt u een korte samenvatting:    “De belangstelling [...]

By |2017-03-23T16:37:06+01:0023/03/2017|Categories: Brussel, Employment|

NEWSFLASH – THALES EMPLOYMENT : Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers en medische overmacht

De re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers, een kwestie van arbeid of gezondheid? Of een vermomming voor een vrijheidsbeperkende maatregel in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht? Het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie [...]

By |2017-02-24T10:27:21+01:0013/12/2016|Categories: Brussel, Employment|
Go to Top