About Marie Michaud-Nerard

BRUXELLES +32 (0)2 533 04 50 E-mail me

NEWSFLASH – THALES EMPLOYMENT : Het corona-ouderschapsverlof is een feit

Afgelopen zaterdag 2 mei werd er binnen de Ministerraad een akkoord bereikt betreffende het corona-ouderschapsverlof voor ouders die geen opvang kunnen vinden voor hun kinderen. Wie kan gebruik van maken van het corona-ouderschapsverlof? Het corona-ouderschapsverlof richt zich op (pleeg/adoptie)ouders die kinderen hebben die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt. Voor (pleeg/adoptie)ouders van een [...]

By |2020-05-04T16:02:34+01:0004/05/2020|Categories: Brussel, Employment|

NEWSFLASH – THALES EMPLOYMENT : Verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen

Het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020, met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, is een feit. Wat betekent dit concreet voor uw lopende procedures? Naar [...]

By |2020-04-14T12:34:04+01:0014/04/2020|Categories: Brussel, Employment|

NEWSFLASH – THALES EMPLOYMENT : Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van COVID-19

Uitkering tijdelijke werkloosheid ten gevolge van COVID-19 bedraagt zo’n 70% van het loon van uw werknemers. Wat met de resterende 30%? Na de nodige administratieve stappen te hebben ondernomen, zullen uw werknemers (weldra) een uitkering tijdelijke werkloosheid (wegens overmacht of wegens economische redenen) ontvangen. Deze uitkering is beperkt tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd [...]

By |2020-04-02T09:37:10+01:0002/04/2020|Categories: Brussel, Employment|

NEWSFLASH – THALES EMPLOYMENT : Téléwerkovereenkomsten

Een vergoeding voor thuiswerk toekennen, n.a.v. de dringende maatregelen genomen in het kader van COVID-19, maar wat met de bestaande “téléwerkovereenkomsten”? Zowel op fiscaal- als op sociaalrechtelijk vlak bestaat er eensgezindheid, dat de werkgever een vergoeding kan toekennen aan zijn werknemers (ongeacht de functie dewelke zij uitoefenen) die van thuis uit werken ten tijde van de huidige crisis. [...]

By |2020-03-27T12:59:48+01:0027/03/2020|Categories: Brussel, Employment|

NEWSFLASH – THALES EMPLOYMENT : Glijdende uuroosters

Van een gedoogbeleid naar een wettelijk verankerd systeem, het systeem van glijdende uurroosters is een feit.De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk ook gekend onder de wet Peeters trad in werking op 1 februari 2017 en voorziet een systeem van glijdende uurroosters. Wat houdt het systeem van glijdende uurroosters in?Bij het systeem van glijdende uurroosters kan de werknemer [...]

By |2017-06-14T12:38:31+01:0014/06/2017|Categories: Brussel, Employment|

NEWSFLASH – THALES EMPLOYMENT : Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers en medische overmacht

De re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers, een kwestie van arbeid of gezondheid? Of een vermomming voor een vrijheidsbeperkende maatregel in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht? Het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie [...]

By |2017-02-24T10:27:21+01:0013/12/2016|Categories: Brussel, Employment|

Deals and Cases

A quarterly overview of noteworthy deals and cases handled by THALES’ partners Thales Commercial assists, together with our partner firm in EU competition matters, a major airline in several unfair market practice cases (Alexis Wochenmarkt, partner). Thales Employment has successfully assisted a client confronted to a discrimination claim based on the prohibition to wear the Islamic headscarf [...]

By |2016-10-13T18:03:12+01:0024/08/2016|Categories: Belastingen, Brussel, Employment, Handelsrecht|

Le petit chômage

Marie Michaud-Nénard, membre de Thales Employment, s’est penchée sur la question du petit chômage dans le cadre d’une interview donnée au magazine du fonds social de la commission paritaire n° 323 […]

By |2016-10-13T18:03:17+01:0012/04/2016|Categories: Brussel, Employment|
Go to Top