Maïté Rowies, advocaat gespecialiseerd in het sociaal recht, zal spreken op een Webinar (een online seminarie), georganiseerd door Kluwer op 23 maart 2017.

Deze seminarie wordt georganiseerd door SocialEye en is gratis toegankelijk voor de abonnees.

Deze seminarie zal in het thema staan van “het cafetariaplan”.

Hieronder vindt u een korte samenvatting:

 

 “De belangstelling tot invoering van een cafetariaplan wordt heden opgewekt door de recente gunstige beslissingen van de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën.

Daar waar er vroeger geen juridische zekerheid bestond tot invoering van een regime met variabel loon kan heden een positieve evolutie worden waargenomen betreffende het gebruik hiervan.

De Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën heeft niet enkel haar goedkeuring verleend betreffende het concept cafetariaplan, daarenboven werden er tevens voorwaarden verbonden aan de invoering ervan.

 Het is dan ook dankzij de officiële positionering, van de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën, dat een werkgever de dag van vandaag met zekerheid een cafetariaplan kan invoeren.

 Deze Webinar heeft tot doel een duidelijke analyse te verschaffen van de notie van cafetariaplan alsmede de invoering en werking ervan te bespreken aan de hand van de beslissingen van de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën en de niet-officiële positie van de RSZ hieromtrent”. 

 

Indien u vragen zou hebben betreffende dit onderwerp kan u steeds contact opnemen met Maïté Rowies.