NEWSFLASH – THALES EMPLOYMENT : Het corona-ouderschapsverlof is een feit

Afgelopen zaterdag 2 mei werd er binnen de Ministerraad een akkoord bereikt betreffende het corona-ouderschapsverlof voor ouders die geen opvang kunnen vinden voor hun kinderen. Wie kan gebruik van maken van het corona-ouderschapsverlof? Het corona-ouderschapsverlof richt zich op (pleeg/adoptie)ouders die kinderen hebben die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt. Voor (pleeg/adoptie)ouders van een [...]