NEWSFLASH – THALES EMPLOYMENT : Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers en medische overmacht

De re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers, een kwestie van arbeid of gezondheid? Of een vermomming voor een vrijheidsbeperkende maatregel in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht? Het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie [...]